Політика захисту персональних даних

Повідомлення про права

На виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” повідомляємо, що персональні дані про Вас стають складовою частиною бази персональних даних «ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» (надалі іменується – «Компанія») та її офіційних Дилерів.

Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав та обов’язків як Ваших, так і Компанії, що випливають із Закону України „Про захист прав споживачів”, інших актів законодавства, укладеного з Вами договору чи ініційованого Вами правочину.

Повідомляємо, що Закон України “Про захист персональних даних” наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:

1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних Компанії, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження  Компанії, яка є володільцем цієї бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) мати право на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

5)  пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) захищати свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;

8)  звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) мати право на захист себе від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки;

Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до закону та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, інших правочинів, і зокрема

– податковим органам;

– органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки Компанії або реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з Компанією відповідно до закону;

–  іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас як споживача, та Компанії, як володільця її бази, до якої входять Ваші персональні дані.

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» (надалі – «Віннер» та/або «Дистриб’ютор (Імпортер)»)  поважає право на конфіденційність відвідувачів цього веб-сайту.

Політика захисту персональних даних була розроблена у відповідності із чинним законодавством України, зокрема відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», для надання інформації Вам (відвідувачам веб-сайту) про обсяг персональних даних, які отримуватимуться від Вас, мету отримання персональних даних, порядок обробки персональних даних, умови надання доступу до персональних даних третім особам тощо.

Володільцем бази даних, яка містить персональні дані відвідувачів сайту є ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд»,а також офіційні Дилери Дистриб’ютора.

Персональні дані оброблятимуться з метою організації проведення тест-драйву,  укладення та виконання умов договорів та/або інших правочинів, укладених та/або ініційованих мною, реалізації положень законодавства у сфері відносин зі мною як споживачем товарів та послуг Виробника, Компанії та її Офіційних дилерів, включаючи, але не обмежуючись, відносинами з придбання товару, проведення заходів прямого маркетингу, заходів моніторингу якості наданих мені Компанією та її Офіційним дилером послуг, забезпечення доведення до мого відома рекламної та/або іншої інформації, яка може мене зацікавити, у формі електронних та/або паперових брошур, журналів, тощо, інформування мене стосовно новин, акцій та подій, які організовуватимуться Компанією та/або Виробником, забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу дотримання вимог законодавства, умов укладених договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів як моїх так і Виробника, а також  Компанії та її офіційних дилерів.

Віннер збирає Ваші персональні дані на офіційному веб-сайті https://mgmotor.com.ua/ при заповненні опитувальників, замовлень про надання послуг тощо.

Ця інформація може включати такі дані : 

 • Прізвище, ім’я, по-батькові
 • Стать, вік
 • Контактна інформація: адреса, телефон, адреса електронної пошти
 • Дата заповнення анкети, форми, карти тощо
 • Відомості про Ваш автомобіль (марка, модель, VIN номер, рік випуску тощо)
 • Інформація про сервісний центр, в якому Ви обслуговуєте автомобіль 

 

Кожен раз коли Ви користуєтесь веб-сайтом https://mgmotor.com.ua/, читаєте сторінки, або завантажуєте інформацію, наші комп’ютери автоматично записують таку інформацію про ваш візит з комп’ютеру, який Ви використовуєте для роботи із нашим веб-сайтом.

Ця інформація не ідентифікує Вашу особу та не є Вашими персональними даними. Вона лише надає нам інформацію про кількість відвідувачів веб-сайту та типи комп’ютерів, які вони використовують. З цією інформацією ми можемо покращити наш веб-сайт для всіх відвідувачів та зробити його більш корисним для Вас.

Інформація включає наступне: 

 • Дату та час Вашого візиту нашого веб-сайту
 • Як багато та які сторінки ви відвідували протягом «сесії» на нашому веб-сайті та як довго Ви перебували на веб-сайті
 • Ваше доменне ім’я  (це може бути імя Вашого постачальника інтернет-послуг, наприклад aol.com або місце роботи) та “IP” адресу (це номер, присвоєний Вашому комп’ютеру кожного разу коли Ви користуєтесь мережею), що дозволяє мати доступ до нашого веб-сайту.
 • Інформацію про інтернет-браузер, яким Ви користуєтесь ( наприклад, Microsoft Explorer або Netscape) та операційну систему Вашого комп’ютера (наприклад, Windows 98)
 • Веб-сайт, яким Ви користувалися перед підключенням до https://mgmotor.com.ua/  (наприклад, Yahoo якщо Ви найшли нас із пошукової мережі).

Віннер не збиратиме персональну інформацію про Вас шляхом використання cookie-файлів, разом з тим шляхом активації cookie-файлів або підтриманням їх в активному стані Ви надаєте свою згоду Віннеру на зберігання файлів-cookie на Вашому браузері. Будь ласка, прийміть до уваги, що вимкнення cookie-файлів можуть вплинути на функціональність веб-сайту та Вашу роботу із веб-сайтом Віннера.

Віннер забезпечує захист персональних даних з дотриманням чинного законодавства України. Будь-яка інформація, яку Ви надаєте нам буде зберігатися на захищеному комп’ютерному сервері в Україні. Програмне забезпечення серверу зашифровує усю інформацію, що Ви надаєте нам.

Віннер зберігає дані оновленими та не довше ніж це є дійсно необхідним. Віннер зберігає дані з відповідним рівнем захисту з метою запобігання несанкціонованого доступу до них інших людей.

Ваша адреса електронної пошти використовується лише з метою надання відповідей Вам до тих пір, поки Ви не надали згоду на обробку Ваших персональних даних відповідно до цієї Політики.

Віннер може використовувати «ярлики пікселів», що є маленькими графічними файлами, які надають нам змогу відстежувати використання наших веб-сайтів.

Ярлик пікселю може збирати інформацію таку як IP (інтернет протокол) (Internet Protocol) адресу комп’ютера, який завантажив сторінку, на якій з’являється ярлик;  URL (Uniform Resource Locator) сторінки, на якій зявляється ярлик пікселю; час, протягом якого переглядалася сторінка, на якій міститься ярлик пікселю; тип браузеру, за допомогою якого було обрано ярлик пікселю; та ідентифікаційний номер будьякого файлу-cookie – на комп’ютері попередньо встановленого сервером. Контактуючи з Вами через  доступну HTML електрону пошту, ми можемо використати технологію «підбору формату», що дозволяє ярликам пікселів інформувати нас чи отримали або відкрили Ви електронний лист.

Інформація, що вказана вище, не є Вашими персональними даними.

 Поставивши помітку «V» Ви:

1) засвідчуєте, що персональні дані про Вас, надаються Вами Віннеру добровільно, чим підтверджуєте, що такі дані Віннер отримав правомірно і володіє ними на законних підставах;

2) засвідчуєте наявність у Віннера права на обробку Ваших персональних даних відповідно до вищевказаної мети їх обробки;

3) погоджуєтесь, що обробка Віннером персональних даних про Вас зумовлюється необхідністю реалізації Віннером прав та обов’язків відповідно до закону або в межах укладеного з Вами договору чи іншого правочину, або в межах інших відносин, що ґрунтуються на інших підставах;

4) надаєте згоду Віннеру на передачу персональних даних про Вас третім особам відповідно до вищевказаної мети без обов’язку Компанії кожного разу повідомляти Вас про такі дії, якщо інше не буде передбачено законом;

5)    погоджуєтесь, що Віннер як володілець бази персональних даних вправі відповідно до закону передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку персональних даних про Вас в межах визначеної мети і умов, встановлених між ними;

6)    підтверджуєте отримання від Віннера, належного повідомлення про Ваші права, мету збору персональних даних про Вас та про осіб, яким відомості про Вас можуть бути передані Віннером;

7)    надаєте право Віннеру зберігати персональні дані про Вас протягом 5 років з дати закінчення строку служби товару, якщо інше не випливатиме із закону або специфіки відносин між Вами та Віннером.

 

Якщо Ви вирішите отримувати інформацію або іншу комунікацію від нас, Ви можете обрати опції шляхом позначення категорії у реєстраційній формі. Ви також можете зв’язатися з нами в будь-який час. Якщо Ви не хочете більше отримувати комунікації від нас, напишіть запит на електронну адресу mg@winner.ua про видалення зі списку розсилки.

 Якщо Ви не бажаєте надавати згоду на обробку Ваших персональних даних, на жаль, Віннер не матиме змогу виконати будь-який запит, що Ви робите через цей веб-сайт.

Нашим веб-сайтом також можна користуватися без надання персональних даних. Разом з тим, без реєстрації Ваших персональних даних Ви не матиме змоги забронювати подальшу комунікацію від нас.

Ви маєте право особисто дізнатися більше інформації, яку ми зберігаємо про Вас та зробити правки за необхідності. Ви також маєте право просити нас не використовувати інформацію шляхом ненадання згоди у реєстраційній формі.

Якщо у Вас є додаткові запитання, які не розкритті у цьому розділі або хочете дізнатися яку інформацію ми наразі маємо про Вас, будь ласка направте листа за адресою mg@winner.ua